دانلود حل المسائل کتاب ترمودینامیک زونتاگ و بورگناک

دانلود حل المسائل کتاب ترمودینامیک زونتاگ و بورگناک

دانلود حل المسائل کتاب ترمودینامیک زونتاگ و بورگناک

دانلود حل المسائل کتاب ترمودینامیک زونتاگ و بورگناک

 

این مجموعه دارای سه حل المسائل ویرایش ششم - ویرایش هفتم و ویرایش هشتم می باشد

 

تعداد صفحات ویرایش ششم: 2257

تعداد صفحات ویرایش هفتم: 2486

تعداد صفحات ویرایش هشتم: 3301

زبان همه فایل ها: لاتین

فرمت: PDF

عنوان لاتین: Fundamentals of Thermodynamics

نویسندگان: زونتاگ و بورگناک - Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag